Vải nội thất

Vải Bọc Sofa 001

11

Loại :Vải bọcChất liệu :VảiMàu sắc :Họa tiết hoa văn

mẫu vải trang trí 014

50

mẫu vải trang trí 013

48

mẫu vải trang trí 012

47

mẫu vải trang trí 011

46

mẫu vải trang trí 010

45

mẫu vải trang trí 09

44

mẫu vải trang trí 08

43

mẫu vải trang trí 07

42

mẫu vải trang trí 07

41

mẫu vải trang trí 06

40

mẫu vải trang trí 05

39

mẫu vải trang trí 04

38

mẫu vải trang trí 03

37

mẫu vải trang trí 02

36

mẫu vải trang trí 01

35

Vải Xốp Gỗ

33

Vải Xốp Tulip

32

Có đầy đủ các chủng loại và màu sắc theo yêu cầu

NT001

34

Kích thước: 152cmTrong lượng     : 380 gram/mThành phần     : 80%C + 20%P

NT002

33

Kích thước: 150 cmTrong lượng     : 300gr-400gramThành phần     : 60%C+40%Poly