Decal dán tường

Giấy đề can 02

51

Đặc tính vật liệu    : Không phai mầu bạc mầu., Chống thấm, chống rêu mốc., Chống trầy xước, Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt., Thân thiện với môi trường, khí hậu,không độc hại,

Giấy đề can 06

49

Đặc tính vật liệu  :   Không phai mầu bạc mầu., Chống thấm, chống rêu mốc., Chống trầy xước, Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt., Thân thiện với môi trường, khí hậu,không độc hại,   

Giấy đề can chuột mickey-DS58375

48

Đặc tính vật liệu   :  Bề mặt phủ clemastic, Không phai mầu bạc mầu., Chống thấm, chống rêu mốc., Chống trầy xước, Thân thiện với môi trường, khí hậu,không độc hại,      Loại giấy    : Decal trang

Giấy đề can 04

47

Đặc tính vật liệu   :  Bề mặt phủ clemastic, Không phai mầu bạc mầu., Chống thấm, chống rêu mốc., Chống trầy xước, Thân thiện với môi trường, khí hậu,không độc hại,      Loại giấy  :   Decal trang trí

Giấy đề can hoa viền tím-PS58050

46

Đặc tính vật liệu :    Bề mặt phủ clemastic, Không phai mầu bạc mầu., Chống thấm, chống rêu mốc., Chống trầy xước, Thân thiện với môi trường, khí hậu,không độc hại,      Loại giấy   :  Decal trang

Decal hoa văn trang trí 12

45

Đặc tính vật liệu  :   Bề mặt phủ clemastic, Không phai mầu bạc mầu., Chống thấm, chống rêu mốc., Chống trầy xước, Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt., Khả năng chịu kiềm, axit, Thân

Decal hoa văn trang trí 10

44

Đặc tính vật liệu :    Bề mặt phủ clemastic, Không phai mầu bạc mầu., Chống thấm, chống rêu mốc., Chống trầy xước, Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt., Khả năng chịu kiềm, axit,

Decal trang trí 1792

43

Đặc tính vật liệu    : Không phai mầu bạc mầu., Thân thiện với môi trường, khí hậu,không độc hại,      Loại giấy  :   Decal trang trí tườngKiểu hoa văn  :   Ốc biển      Công dụng    :

Decal trang trí 1593

42

Đặc tính vật liệu   :  Không phai mầu bạc mầu., Thân thiện với môi trường, khí hậu,không độc hại,      Loại giấy  :   Decal trang trí tườngKiểu hoa văn  :   Chim      Công dụng   :  Trang

Decal trang trí 1794

41

Đặc tính vật liệu   :  Không phai mầu bạc mầu., Thân thiện với môi trường, khí hậu,không độc hại,      Loại giấy :    Decal trang trí tườngKiểu hoa văn   : Vui chơi      Công dụng 

Decal trang trí 1789

40

Đặc tính vật liệu  :   Không phai mầu bạc mầu., Thân thiện với môi trường, khí hậu,không độc hại,      Loại giấy   :  Decal trang trí tườngKiểu hoa văn   :  Ôtô      Công dụng :   

Decal trang trí 1787

39

Đặc tính vật liệu  :   Không phai mầu bạc mầu., Thân thiện với môi trường, khí hậu,không độc hại,      Loại giấy    : Decal trang trí tườngKiểu hoa văn   :  Cá      Công dụng    :

SH ECO-017

38

Đặc tính vật liệu: Chống thấm, chống rêu mốc., Khả năng chịu kiềm, axit, Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt., Không phai mầu bạc mầu., Chống trầy xước, Thân thiện với môi trường, khí

SH ECO-014

37

Đặc tính vật liệu     • Không phai mầu bạc mầu.                              • Chống thấm, chống rêu mốc.                              • Chống trầy xước                              • Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt.                              • Khả năng chịu kiềm, axit   

SH ECO-003

36

Đặc tính vật liệu     • Không phai mầu bạc mầu.                              • Chống thấm, chống rêu mốc.                              • Chống trầy xước                             • Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt.                             • Khả năng chịu

Point Sticker – PS 58005

35

Đặc tính vật liệu    : Không phai mầu bạc mầu.Loại giấy  :   Decal trang trí tườngKiểu hoa văn  :   Decal trang tri HQ, hình hoa.Xuất xứ  :   Hàn Quốc

ART DECO 8035-1

34

Đặc tính vật liệu     • Không phai mầu bạc mầu.                              • Chống thấm, chống rêu mốc.                              • Chống trầy xước                              • Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt.                              • Khả năng chịu kiềm, axit                             

ART DECO 8073-3

33

Đặc tính vật liệu     • Không phai mầu bạc mầu.• Chống thấm, chống rêu mốc.• Chống trầy xước• Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt.• Khả năng chịu kiềm, axit• Thân thiện với môi

SHGP 18

32

Đặc tính vật liệu     • Không phai mầu bạc mầu.• Chống thấm, chống rêu mốc.• Chống trầy xước• Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt.• Khả năng chịu kiềm, axit• Thân thiện với môi

ART DECO 8059-1

30

Đặc tính vật liệu     • Không phai mầu bạc mầu.                               • Chống thấm, chống rêu mốc.                              • Chống trầy xước                              • Dễ dàng cọ rửa bề mặt bằng xà phòng, nước, khăn ướt.                              • Khả năng chịu kiềm, axit